En la primera classe que vaig assistir de japonès ara ja fa temps, després de la introducció i una mica d’història, vam aprendre el hiragana i en la següent classe va ser el katakana. És molt important aprendre bé i quan abans millor aquests dos sil·labaris abans de seguir endavant amb els teus estudis de japonès. Un dels mètodes per fer-ho es escriure en un full i de manera clara i entenedora per a l’estudiant cada un dels dos sil·labaris. En aquest post penjaré els meus fulls però recomano que cadascú faci els seus propis i els organitzi com més fàcil li sigui a ell per estudiar.

Hiragana

El Hiragana s’utilitza quan:

 • En kanjis difícils: quan un kanji té molts traços, moltes vegades és més fàcil escriure’l en hiragana.
 • Furigana: en kanjis que no pertanyen a la llista dels Jôyô Kanji que són obligatoris aprendre’s, se’ls posa a costat dret o a sobre la seva pronunciació en hiragana.
 • Paraules que no tenen kanji: a vegades hi ha paraules que no tenen un kanji associat. En aquests casos s’utilitza hiragana (o katakana a vegades).
 • Partícules: són el equivalent a “i” o “o” en la nostra llengua i s’usa el hiragana per expressar-los. Ja seran tractats més endavant.
 • Sufixes: Bastantes paraules en japonès acaben en sufixes. Un exemple molt clar són els noms que se’ls hi afegeix -san, -kun,… després dels nom de la persona i tots aquests sufixes s’escriuen en hiragana.
 • Inflexions en verbs i adjectius: els verbs i adjectius en japonès estan compostos per una arrel i unes inflexions que ens indiquen si el verb o adjectiu està en passat, present, negatiu,… Per expressar totes aquestes inflexions s’usa el hiragana.

A continuació hi ha el full que vaig fer servir per aprendre hiragana. La mida original la podeu trobar aquí.

A destacar:

 • Les sil·labes “so”, “zo”, “fu”, “bu”, “pu” i “yu” poden ser escrites de dos formes diferents.
 • Les sil·labes “dja”, “dji”, “dju” i “djo” no s’usen actualment però encara poden aparèixer en textos vells per lo que és necessari saber-los reconèixer.
 • Els diftongs (きゃ, ぎゃ, …) són la combinació de les sil·labes de la columna i (き, ぎ, し, じ, ち, に, ひ, び, ぴ, み i り) amb les sil·labes や, ゆ i よ. Aquests últims són escrits una mica més petits per diferenciar-los, per exemple きょ (kyo) de きよ (kiyo).

Katakana

El Katakana s’utilitza quan:

 • Paraules estrangeres: el japonès és un idioma que ha absorbit moltes paraules estrangeres al seu vocabulari (un 10% del seu vocabulari són paraules agafades d’altres idiomes, bàsicament europees). Aquestes paraules són escrites en katakana.
 • Paraules científiques: moltes paraules científiques estan escrites en katakana.
 • Onomatopeies: l’idioma japonès és molt ric en onomatopeies (paraules que imiten sons com ara “miau” o “boom”). De fet en el manga en podem trobar molts exemples. Totes aquestes onomatopeies estan escrites en katakana.
 • Èmfasis: quan volem destacar una paraula, al igual que nosaltres utilitzem la cursiva, el subratllat o la negreta, en el japonès s’utilitza el katakana per aquests casos.

A continuació hi ha el full que vaig fer servir per aprendre katakana. La mida original la podeu trobar aquí.

A destacar:

 • Les sil·labes “te”, “de” i “he” poden ser escrites de dos formes diferents.
 • La sil·laba “wa” pot ser escrita de tres formes diferents.
 • Les sil·labes “dzu”, “dja”, “dji”, “dju” i “djo” no s’usen actualment però encara poden aparèixer en textos vells per lo que és necessari saber-los reconèixer.
 • Les sil·labes “shi”, “so” i “tsu” son fàcils de confondre. Lo que les diferencia és la direcció de les 2 linies petites: horitzontal per “shi”, obliques per “so” i verticals per “tsu”.
 • Les sil·labes “n” i “shi” també són fàcils de confondre entre elles. Lo que les diferencia es que “shi” té dues línies petites horitzontals i “n” només en té una de línia horitzontal.
 • La sil·laba “no” es diferencia de les sil·labes “shi”, “so”, “tsu” i “n” en que la sil·laba “no” no disposa de cap línia petita.
 • Degut a que amb els caràcters que disposava el katakana no es podien transcriure bé algunes paraules estrangeres, es van haver d’afegir uns caràcters especials en el katakana.
 • A l’hora de fer transcripcions de paraules estrangeres al japonès usant el katakana es necessari saber que no hi poden haver en japonès dos consonants seguides o paraules acabades en consonant (excepte la “n”). Per solucionar-ho, entre 2 consonants o en una consonant el final s’hi afegeix una “u” per formar la sil·laba excepte si la consonant precedent es “t” o “d” que en aquest cas es s’afegeix una “o” per formar la sil·laba. Per exemple, per transcriure el meu primer cognom (Temprano) al japonès passaria a ser テムプラノ (Temupurano).
 • Al tractar els signes de puntuació, apareixen dues lletres: H i V. En japonès hi ha dos mètodes de lectura/escriptura: el mètode tradicional (vertical i de dreta a esquerra) i el mètode occidental (horitzontal i d’esquerra a dreta). Llavors la H indica com quedarien els signes de puntuació usant el mètode occidental i la V usant el mètode tradicional.

Pronunciació

 • La “r” es pronuncia sempre suau com “cara” o “pera” però mai com “rata” o “carro”.
 • La “sh” es pronuncia com la “x” de “xocolata”.
 • La “j” es pronuncia com la “j” de “jugar” o la “g” de “girar”.
 • La “z” es pronuncia com la de “zoològic”.
 • La “g” es pronuncia sempre com la de “guerra”, mai com la de “girar”.
 • La “h” es pronuncia lleugerament aspirada com amb les paraules “Harry” o “hockey”.
 • El so “l” no existeix en japonès. Es substituït per la “r”.
 • En la síl·laba “wo”, la “w” no es pronuncia.
 • La resta de lletres sonen igual que en català.
 • La duració de una vocal llarga és el doble del de una vocal normal.
 • La duració de una consonant doble és el doble del de una consonant normal.
 • n+n = nn. n+m = mm (la “n” passa a pronunciar-se com a “m”).
 • En les vocals llargues irregulars, e+i=ee (+90% dels casos) i o+u=oo (90% dels casos).

Si veieu que m’he deixat alguna cosa, hi ha alguna dada incorrecte o hi ha algun dubte deixeu un comentari a sota.

Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.