La recomanació que et fa es que aprenguis els kanjis usant els radicals en comptes de memoritzar els seus traços. Per fer això però, primer t’has d’aprendre els radicals (uns 250 més o menys). Existeixen varies llistes de radicals i en el llibre et proveeixen de la seva llista en el següent document: kanji-radicals-cheatsheet. La utilitat d’aprendre els kanjis usant els radicals en comptes de memoritzar els traços es que davant d’un nou kanji et serà més fàcil memoritzar els radicals dels que està format (difícilment més de quatre) en comptes dels traços (que poden arribar a 20 en alguns kanjis).

Apart d’això, també et recomanen l’ús de mnemonics per aprendre el significat i la lectura dels kanjis.

Un altre consell que et donen es que siguis constant i aprenguis com a mínim un kanji cada dia i també que utilitzis una eina SRS, com l’Anki, per ajudar-te.

Eines i pàgines que et recomanen en aquest capítol:

  • Jisho.org: Per veure els radicals dels que està format un kanji. La llista de radicals que utilitzen és una mica diferent de la que et donen en aquest llibre però va bé per fer-te’n una idea.
  • KanjiDamage i Wanikani.
Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.