Bàsicament el que es recomana és que redueixis al màxim possible qualsevol element que et distregui d’estudiar japonès, ja siguin objectes físics com digitals.

Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.