S’ha demostrar en varis estudis que el nostre cervell no està preparat per fer multi-tasques. Intentar fer varies coses a la vegada fa que la nostra concentració disminueixi. És més, inclús fa que las tasca que vols realitzar et sembli més avorrida. Per tant, estar pendent del correu, escoltar música,… bàsicament qualsevol distracció mentre estiguis estudiant japonès resulta perjudicial.

Per solucionar-ho, has de millorar la teva concentració. Ja hem parlat de la tècnica del 30-30 i de la simplificació però ara s’anirà una mica més enllà.

Primer hauries d’eliminar les coses que et distreguin més. Ho pots fer limitant-les a una franja de temps determinat. Per exemple, si la teva gran distracció és el correu en podries limitar la lectura entre de les 19:00 a les 19:30. Si n’aconsegueixes fer una tradició, veuràs com tot el temps i la concentració que et treia el correu ho tindràs disponible per estudiar japonès.

Hi ha altres formes d’esborrar les distraccions com ara anar a un lloc on no n’hi hagin com ara una biblioteca.

Finalment, si realment estàs interessat en el tema, pots fer servir l’aplicació RescueTime. Aquesta aplicació controla el temps que dediques a cada cosa i et mostra en què consumeixes més temps. Pot anar molt bé perquè te n’adonis de que et treu més temps. Inclús et permet bloquejar certs llocs web fins que no reiniciïs l’ordinador (en la versió de pagament).

Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.