El mètode tradicional d’aprendre els kanjis és la mateixa manera en la que la canalla japonesa els aprèn i és la següent:

  1. Observes el kanji i n’aprens els traços que el componen. Si en te pocs perfecte però a la que un kanji té 7 o més traços, la cosa es complica.
  2. Aprens les múltiple formes de llegir un kanji (n’hi pot haver més de 4 en un kanji tranquil·lament).
  3. Escrius el kanji una vegada i una altre fins a la sacietat.

A més a més aprens els kanjis començant pels que tenen el significat més senzill i vas avançant amb els que tenen un significat més complex. Un mètode ideat per la canalla que quan són petits no són capaços de processar significats complexos.

Aquest mètode per això és ineficaç i no apte per nosaltres. Per començar quan estudiem japonès ja tenim un domini de la nostra llengua materna per lo que és absurd començar pels kanjis que tenen un significat més simple. Lo millor en el nostre cas seria començar amb els kanjis que tenen més traços i acabar amb els kanjis que en tenen més. O sigui fer servir el nombre de traços dels kanjis per definir l’ordre en el que els estudiarem.

Un altre punt que cal destacar és que no cal aprendre a escriure els kanjis. És més important aprendre a llegir un kanji que no pas escriure’l. A més a més, actualment i degut a les noves tecnologies (telèfon mòbil, ordinador,…) escriure els kanjis resulta molt més fàcil i automàtic. Ha arribat el punt que fins i tot els mateixos japonesos obliden com escriure els kanjis. D’aquest fenomen se’n diu “Character Amnesia“. Al no practicar l’escriptura podem dedicar tots els esforços a la lectura dels kanjis fet que ens permetrà aprendre’n més en el mateix temps.

Pel que fa a les múltiples lectures de un kanji, ens trobem que només una petita part d’aquestes s’utilitzen molt sovint i la resta s’utilitzen en contades ocasions o  quasi mai. D’això se’n diu la regla del 80-20 o principi de Pareto. És per això que el millor que podem fer és centrar-nos en aprendre només aquelles lectures que s’utilitzin moltes vegades.

Un altre inconvenient d’aprendre els kanjis amb el mètode tradicional és la d’aprendre’ls a través dels traços. Una manera més efectiva de fer-ho és aprendre’ls a través dels radicals. D’aquesta manera en comptes de intentar recordar 10, 15 o 20 traços de un kanji, només caldrà que aprenguem els 3-4 radicals com a molt que el componen. Com es pot veure, hem reduït les coses a recordar de 20 a 4. Una gran millora que ajudarà a la nostra memòria.

Resumint, el mètode que s’utilitzarà finalment per aprendre els kanjis és la següent:

  1. Aprendre els radicals. Els radicals serà les peces bàsiques sobre les quals construirem els kanjis més complexes.
  2. Usant mnemonics aprendrem la lectura dels kanjis. Això si, només aprendrem les lectures que s’utilitzin més comunament.
  3. Començarem estudiant els kanjis que tinguin menys traços en comptes dels kanjis que tinguin un significat més senzill.
  4. Utilitzar totes les eines possibles (SRS,…) per ajudar-nos a memoritzar els kanjis.
Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.