El japonès està considerada una llengua aglutinant. Això vol dir que forma paraules encadenant o combinant morfemes. Això es pot veure clarament en els verbs. Posem com a exemple el verb menjar:

食べる 食べます 食べません 食べませんでした 食べて

Com podem veure, l’arrel del verb (食) és manté igual mentre que es van afegint morfemes per complementar el significat del verb.

Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.