L’estructura bàsica de les frases en català és la de Subjecte + Verb + Objecte (SVO). Per exemple: “Jo compro menjar”.

En canvi, en japonès, l’estructura bàsica de les frases és de Subjecte + Objecte + Verb (SOV). Tot i això, aquest ordre es pot veure sotmès a modificacions tot i que ha de complir que el verb ha d’anar al final de la frase. L’el·lipsi, o omissió d’algun element, es pot donar en qualsevol element de la frase (sobretot en subjectes i objectes) quan aquests se sobreentenen pel context.

Ampliant la informació anterior, afegirem que al final de la frase, apart d’anar-hi verb, també hi poden anar adjectius. Un altre element de la frase que té una posició prefixada és la funció de tema (veure partícula de tema) que ha d’anar al principi de la frase.

Una altre regla a tenir en compte és que lo important sol anar al final. Així que si volem destacar algun element dintre de la frase, moure’m aquest element cap al final de la frase.

Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.