Aquesta partícula es col·loca després del verb conjugat per lo que és tracta de una partícula oracional. La partícula か converteix una frase en una pregunta. De fet, en el llenguatge informal, s’utilitza un interrogant en comptes de la partícula. Exemples:

犬です (いぬです) És un gos.

犬ですか (いぬですか) És un gos?

君はすしが好きですか (きみわすしがすきですか) A tu t’agrada el sushi?

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.