Taula demostratius

La “categoria ko” es refereix a coses o persones que estan a l’abast de la persona que comunica.

La “categoria so” es refereix a coses o persones que estan a l’abast de la persona amb qui es parla.

Finalment, la “categoria a” es refereix a coses que estan fora de l’abast tant de la persona que parla com  de la persona o persones amb qui es parla.

 

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.