Currently viewing the category: "Partícules"

Aquesta partícula es col·loca després del verb conjugat per lo que és tracta de una partícula oracional. La partícula か converteix una frase en una pregunta. De fet, en el llenguatge informal, s’utilitza un interrogant en comptes de la partícula. Exemples:

犬です (いぬです) És un gos.

犬ですか (いぬですか) És un gos?

君はすしが好きですか (きみわすしがすきですか) A tu t’agrada el sushi?

 

La partícula は (pronunciada わ) és una partícula determinativa que ens indica el tema del que tracta la frase. És a dir, indica el tema del que es parla o el tema que es destaca. Per exemple:

私は学生です (わたしわがくせいです) podria traduir-se com “En referencia a mi, sóc estudiant”.

学生は私です (がくせいわわたしです) podria traduir-se com “En referencia als estudiats, jo en sóc un”.

猫は犬じゃありません (ねこわいぬじゃありません) seria “Parlant dels gats, no són gossos”.

 

En japonès, les partícules són uns elements gramaticals que s’utilitzen per indicar la relació entre paraules, frases i clàusules. També s’usen per expressar els sentiments de la persona que parla.

Totes les partícules són regulars (es pronuncien i s’escriuen igual) excepte tres:

  1. La partícula de tema (わ/は) [wa/ha]. Es pronuncia わ però s’escriu は
  2. La partícula de complement directe o CD (お/を) [o/wo]. Es pronuncia お i s’escriu を
  3. La partícula de lloc (え/へ). Es pronuncia え però s’escriu へ.

Les partícules es posen després de la paraula a la que fan referència, excepte la partícula の [no] que va entremig de les dos paraules a la que fa referència (A の B).

És important que abans de posicionar les partícules mirem el verb ja que aquest ens ajudarà a posicionar les partícules en la frase.

Hi ha 4 categories de partícules:

  1. Partícules de cas: són aquelles que agregades a un element indiquen la seva funció gramatical (Subjecte, CD, CI, …).
  2. Partícules determinatives. No hem de confondre-les amb els determinants. Són partícules que substitueixen (o s’afegeixen) a una partícula de cas per determinar informació que normalment no té que veure amb la funció gramatical.
  3. Partícules conjuntives: s’utilitzen per connectar frases i clàusules. Coincideixen en gran mesura amb les nostres conjuncions.
  4. Partícules oracionals. S’agreguen al final de la oració, després del verb conjugat.
Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.