Un

 

On’yomi
いち

Kun’yomi
ひと。つ

Radicals

 

Mnemonic

En P-itxi ja la tornat a liar!! Només ha dit el nom de un sol jugador!!

 

Vocabulari

一 (いち) = Un

一つ (ひと.つ) = Una (cosa)

 

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.