Set

 

On’yomi
しち

Kun’yomi
なな。つ

Radicals

 

Mnemonic

Al número set li agrada dormir capervall mentre li canten una nana perquè s’adormi. Mentre, les rodes del llit van grinyolant, fent el soroll “shichi“.

 

Vocabulari

七 (しち) = Set

七つ (なな.つ) = Set (coses)

 

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.