Persona

 

On’yomi
じん / にん

Kun’yomi
ひと

Radicals

 

Mnemonic

Només una persona a Nintendo s’ha queixat de la obligació de veure Gin Tonic als matins. Aquesta persona és la Hitomi.

 

Vocabulari

人 (ひと) = Persona

カタルーニャ人 (かたるーにゃじん) = Català (persona)

一人 (ひとり) = Sol, una persona

 

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.