Deu

 

On’yomi
じゅう / じゅ

Kun’yomi
とお

Radicals

 

Mnemonic

Quina creu està juugant els deu junts. I sempre em tooca parar a mi!

 

Vocabulari

十 (じゅう) = Deu

十日 (とおか) = 10è dia del mes

 

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.