Altre cop

 

On’yomi

Kun’yomi
また

Radicals

 

Mnemonic

Ostres tu!! A aquest vampir se l’ha de matar altre cop. No es mor encara que el matis!

 

Vocabulari

又 (また) = Altre cop

 

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.