Cama

Aquest radical té forma de cama i està format per una part recta vertical i una altra de més petita horitzontal cap a l’esquerra.

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.