Espassa

Aquest radical també s’assembla al katakana ka però és com si li haguessin escapçat la part de dalt amb una espassa.

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.