|

Pal

Aquest radical està format per una línia recta vertical. Té forma de pal.

Aquest radical és un pal!

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.