Currently viewing the tag: "Kanji"

El mètode tradicional d’aprendre els kanjis és la mateixa manera en la que la canalla japonesa els aprèn i és la següent:

  1. Observes el kanji i n’aprens els traços que el componen. Si en te pocs perfecte però a la que un kanji té 7 o més traços, la cosa es complica.
  2. Aprens les múltiple formes de llegir un kanji (n’hi pot haver més de 4 en un kanji tranquil·lament).
  3. Escrius el kanji una vegada i una altre fins a la sacietat.

A més a més aprens els kanjis començant pels que tenen el significat més senzill i vas avançant amb els que tenen un significat més complex. Un mètode ideat per la canalla que quan són petits no són capaços de processar significats complexos.

Aquest mètode per això és ineficaç i no apte per nosaltres. Per començar quan estudiem japonès ja tenim un domini de la nostra llengua materna per lo que és absurd començar pels kanjis que tenen un significat més simple. Lo millor en el nostre cas seria començar amb els kanjis que tenen més traços i acabar amb els kanjis que en tenen més. O sigui fer servir el nombre de traços dels kanjis per definir l’ordre en el que els estudiarem.

Un altre punt que cal destacar és que no cal aprendre a escriure els kanjis. És més important aprendre a llegir un kanji que no pas escriure’l. A més a més, actualment i degut a les noves tecnologies (telèfon mòbil, ordinador,…) escriure els kanjis resulta molt més fàcil i automàtic. Ha arribat el punt que fins i tot els mateixos japonesos obliden com escriure els kanjis. D’aquest fenomen se’n diu “Character Amnesia“. Al no practicar l’escriptura podem dedicar tots els esforços a la lectura dels kanjis fet que ens permetrà aprendre’n més en el mateix temps.

Pel que fa a les múltiples lectures de un kanji, ens trobem que només una petita part d’aquestes s’utilitzen molt sovint i la resta s’utilitzen en contades ocasions o  quasi mai. D’això se’n diu la regla del 80-20 o principi de Pareto. És per això que el millor que podem fer és centrar-nos en aprendre només aquelles lectures que s’utilitzin moltes vegades.

Un altre inconvenient d’aprendre els kanjis amb el mètode tradicional és la d’aprendre’ls a través dels traços. Una manera més efectiva de fer-ho és aprendre’ls a través dels radicals. D’aquesta manera en comptes de intentar recordar 10, 15 o 20 traços de un kanji, només caldrà que aprenguem els 3-4 radicals com a molt que el componen. Com es pot veure, hem reduït les coses a recordar de 20 a 4. Una gran millora que ajudarà a la nostra memòria.

Resumint, el mètode que s’utilitzarà finalment per aprendre els kanjis és la següent:

  1. Aprendre els radicals. Els radicals serà les peces bàsiques sobre les quals construirem els kanjis més complexes.
  2. Usant mnemonics aprendrem la lectura dels kanjis. Això si, només aprendrem les lectures que s’utilitzin més comunament.
  3. Començarem estudiant els kanjis que tinguin menys traços en comptes dels kanjis que tinguin un significat més senzill.
  4. Utilitzar totes les eines possibles (SRS,…) per ajudar-nos a memoritzar els kanjis.
Tagged with:
 

La recomanació que et fa es que aprenguis els kanjis usant els radicals en comptes de memoritzar els seus traços. Per fer això però, primer t’has d’aprendre els radicals (uns 250 més o menys). Existeixen varies llistes de radicals i en el llibre et proveeixen de la seva llista en el següent document: kanji-radicals-cheatsheet. La utilitat d’aprendre els kanjis usant els radicals en comptes de memoritzar els traços es que davant d’un nou kanji et serà més fàcil memoritzar els radicals dels que està format (difícilment més de quatre) en comptes dels traços (que poden arribar a 20 en alguns kanjis).

Apart d’això, també et recomanen l’ús de mnemonics per aprendre el significat i la lectura dels kanjis.

Un altre consell que et donen es que siguis constant i aprenguis com a mínim un kanji cada dia i també que utilitzis una eina SRS, com l’Anki, per ajudar-te.

Eines i pàgines que et recomanen en aquest capítol:

  • Jisho.org: Per veure els radicals dels que està format un kanji. La llista de radicals que utilitzen és una mica diferent de la que et donen en aquest llibre però va bé per fer-te’n una idea.
  • KanjiDamage i Wanikani.
Tagged with:
 

Aquí ho tenim!! El que tot estudiant que s’enfronta a l’idioma japonès més tem, aprendre’s els kanjis. El que fa díficil l’estudi del kanjis és que cada kanji té varies possibles lectures: On’yomi (lectura xinesa) i Kun’yomi (lectura japonesa). El següent punt que complica l’estudi dels kanjis és el de memoritzar-ne l’escriptura. A part de tot això, el govern japonès en el 2010 va ampliar la llista del Jôyô Kanji, la llista dels kanjis més comuns que s’han de saber, amb 196 nous kanjis i eliminant-ne 5 de la llista (勺, 銑, 脹, 錘, i 匁), passant dels 1945 als 2136 kanjis.

Les diferents lectures que té un kanji es degut els kanjis van ser introduïts al Japó a través de la Xina, però amb el pas dels anys els kanjis canviaven la seva lectura i al ser reintroduïts al Japó amb la nova pronunciació, els japonesos van decidir afegir la nova pronunciació al kanji i mantenir les lectures anteriors. Que els hi costava actualitzar-les i mantenir només la més actual?! Es per això que un kanji pot tenir varies lectures on’yomi. Apart d’això, els japonesos van afegir la seva pronunciació als kanjis i d’aquí en va sortir la lectura Kun’yomi.

Resumint, que en casi tots els kanjis ens trobarem una lectura kun’yomi i una o varies lectures on’yomi. Realment és una dificultat molt gran a l’hora d’estudiar japonès. Per això és molt important elaborar tècniques d’estudi i usar les eines necessàries que ens puguin ajudar en aquesta tasca. Com que aquest és un tema que dona molt de sí, ja es tractaran altres aspectes dels kanjis en altres posts. Personalment, penso que realment acollona una mica aquesta tasca i crec que serà la que més problemes hem portarà en el meu estudi de la llengua japonesa així que ja cal que hem mentalitzi per aquesta tasca. Bona sort amb a tothom amb quest repte!!

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.